Wednesday, 04/08/2021 - 04:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG KHÊ
Ngày ban hành:
16/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Họp bổ cứu việc triển khai tháng hành động XD CSVC trường học, năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
08/09/2014
Ngày hiệu lực:
08/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh sách dự thi phần kiến thức GVDG tỉnh cấp THCS
Ngày ban hành:
06/02/2014
Ngày hiệu lực:
06/02/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh sách phòng thi HĐTD giáo viên, nhân viên y tế mầm non
Ngày ban hành:
23/01/2014
Ngày hiệu lực:
23/01/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Yêu cầu nạp hồ sơ gốc của thí sinh dự tuyển giáo viên, nhân viên y tế trường Mầm non
Ngày ban hành:
22/01/2014
Ngày hiệu lực:
22/01/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển giáo viên, nhân viên y tế trường Mầm non trên địa bàn huyện Hương Khê
Ngày ban hành:
03/01/2014
Ngày hiệu lực:
03/01/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014 cấp THCS
Ngày ban hành:
01/01/2014
Ngày hiệu lực:
01/01/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề án Xây dựng cơ sở vật chất trường học, giai đoạn 2014 - 2020
Ngày ban hành:
25/12/2013
Ngày hiệu lực:
25/12/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực