Wednesday, 04/08/2021 - 04:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG KHÊ
Phụ lục đánh giá CBQL, giáo viên theo Chuẩn Nghề nghiệp cấp THCS năm 2014
Ngày ban hành:
27/05/2014
Ngày hiệu lực:
27/05/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014 cấp THCS
Ngày ban hành:
01/01/2014
Ngày hiệu lực:
01/01/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo thiệt hại của đơn vị do bão số 10 gây ra
Ngày ban hành:
04/10/2013
Ngày hiệu lực:
04/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình Thống kê đầu năm và Phổ cập giáo dục Tiểu học
Ngày ban hành:
06/09/2013
Ngày hiệu lực:
06/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực