Saturday, 23/06/2018 - 09:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG KHÊ
Văn bản liên quan
Hướng dẫn Nghị định 08/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành:
14/04/2015
Ngày hiệu lực:
14/04/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực