Monday, 16/07/2018 - 23:17|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG KHÊ
Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
08/08/2017
Ngày hiệu lực:
08/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
26/08/2016
Ngày hiệu lực:
26/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
26/07/2016
Ngày hiệu lực:
26/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4
Ngày ban hành:
02/06/2016
Ngày hiệu lực:
02/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS
Ngày ban hành:
16/09/2015
Ngày hiệu lực:
16/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học
Ngày ban hành:
16/09/2015
Ngày hiệu lực:
16/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Ngày ban hành:
14/09/2015
Ngày hiệu lực:
14/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành "Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh THCS, THPT giai đoạn 2015-2017"
Ngày ban hành:
02/03/2015
Ngày hiệu lực:
02/03/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực