Tuesday, 09/03/2021 - 14:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG KHÊ
Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
03/08/2017
Ngày hiệu lực:
03/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chị thị số 02 của UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong, sau Tết
Ngày ban hành:
03/01/2017
Ngày hiệu lực:
03/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
07/07/2016
Ngày hiệu lực:
07/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy của Phòng CS PCCC
Ngày ban hành:
11/04/2016
Ngày hiệu lực:
11/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phê duyệt khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
11/08/2015
Ngày hiệu lực:
11/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành:
24/06/2015
Ngày hiệu lực:
24/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ LLVT sinh con vi phạm chính sách dân số - KHH gia đình
Ngày ban hành:
12/11/2014
Ngày hiệu lực:
12/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v điều chỉnh mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành:
16/10/2014
Ngày hiệu lực:
16/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực