Tuesday, 17/07/2018 - 20:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG KHÊ
 • Võ Quang Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên CNTT
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Thị Như Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Tiếng anh
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Đình Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Thanh tra - Thi đua
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Bích Soa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Trung Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Hữu Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Tiểu học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Mầm non
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Mầm non
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TCCB
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Vĩnh Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TCCB
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Đình Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn Giáo dục
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hà Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: