Sunday, 20/06/2021 - 08:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG KHÊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Thực hiện Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/201 của Bộ GDĐT Thông tư Ban hành Qui định quản lý hoạt động động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa. Hoạt động ngoài giờ chính khóa (ngoài giờ lên lớp - HĐNGLL) của các nhà trường tiểu học được triển khai trên nhiều phương diện, mức độ khác nhau. Qua quá trình nghiên cứu một số tài liệu về bồi dưỡng giáo viên và thực tế chỉ đạo tại các đơn vị thuôc địa bàn xin trao đổi một số nội dung trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ chính khóa.
1. Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt (Thông tư 04/2014/BGDĐT).
Theo các nhà giáo dục học thì hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hoá.
Hoạt động GDNGLL được quy định trong chương trình chính khóa của trường tiểu học. Là hoạt động có ý nghĩa hỗ trợ giáo dục nội khóa, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của học sinh. Nội dung của GDNGLL rất phong phú và đa dạng thể hiện qua các hoạt động xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, lao động, nghiên cứu khoa học … nhờ đó các kiến thức tiếp thu được ở trên lớp có cơ hội được bổ sung, áp dụng, mở rộng thêm trên thực tế, đồng thời có tác dụng nâng cao hứng thú học tập nội khóa. (NXBGD-cẩm nang GDKNS).
Hoạt động ngoài giờ lên lớp đã được các nhà trường triển khai song hành cùng các hoạt động giáo dục chính khóa. Tuy nhiên, trước nay ở một số nơi chưa được bài bản, bột phát, lúng túng trong tiến trình hoạt động, kế hoạch thiếu cụ thể, mục đích chưa rõ ràng, thiếu giám sát, tổng kết, theo phong trào … để có nề nếp và hiệu quả trong tổ chức HĐNGLL cần có một nhận thức đúng đắn của CBQL, GV về tổ chức hoạt động NGLL, cần chú trọng đến công tác kế hoạch và thiết kế hoạt động; xin được chia sẻ về xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học.
2. Xây dựng kế hoạch
2.1.Ban giám hiệu (tổ, bộ phận) lên kế hoạch
Kế hoạch HĐNGLL cần được đưa vào kế hoạch năm học của trường thể hiện thời gian tổ chức trong kế hoạch tác nghiệp của kỳ, tháng, tuần cụ thể. Kế hoạch được thông qua và tiếp nhận của CBGV, học sinh, phụ huynh, địa phương, ngành (các đầu mối liên quan). Kế hoạch tác nghiệp một hoạt động cần thể hiện rõ được một số nội dung trọng tâm, như:
- Mục đích, yêu cầu cần đạt
- Nội dung
- Người thực hiện
- Cách thức thực hiện
- Thời gian thực hiện (bắt đầu hoàn thành)
- Các điều kiện để tổ chức (Địa điểm, CSVC, kinh phí, phối hợp…)
- Tổng kế đánh giá (kết quả, khen thưởng, rút kinh nghiệm).
2.2. Một số lưu ý trong kế hoạch
- Chọn thời gian, chủ đề và đạt tên của hoạt động: thời gian phù hợp các hoạt động chủ đề trong năm học, tên hoạt động gần gũi thể hiện được trọng tâm của chủ đề; nên ngắn, ý nghĩa, toát lên được bản chất và dễ thu hút sự chú ý, thân thiện với học sinh, quan tâm của cộng đồng.
- Mục đích, yêu cầu cần đạt: Mục đích cụ thể mang tính giáo dục. Yêu cầu thể hiện được về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà học sinh đạt được sau hoạt động (đạt được sau hoạt động và thời gian tiếp theo). Ví dụ:
Yêu cầu về nhận thức: Hoạt động nhằm cung cấp cho HS những hiểu biết, những thông tin về… Hoặc giúp các em củng cố hay nâng cao những kiến thức về ….
Yêu cầu về thái độ: Giáo dục cho học sinh những tình cảm, thái độ gì … (yêu, ghét, hứng thú, tích cực, sẵn sàng…).
Yêu cầu về kỹ năng: Hoạt động nhằm bồi dưỡng hoặc hình thành cho HS những kỹ năng …, cách ứng xử và hành vi giao tiếp có văn hóa gì …. (kỹ năng quyết định, hợp tác, chia sẻ, điều khiển hoạt động, xử lý tình huống, kỹ năng tự quản, kỹ năng giao tiếp, ứng xử…).
- Nội dung, hình thức: Nội dung hoạt động phải thể hiện được mục tiêu, phù hợp với đặc điểm của học sinh, phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện thực tế ở đơn vị và vùng miền địa phương. Hình thức tổ chức phù hợp với nội dung, thu hút, hấp dẫn, đem lại niềm vui cho học sinh; cần thay đổi, sáng tạo các hình thức tổ chức, tránh lặp lại nhiều lần một hình thức.
- Người thực hiện và thời gian:
Dự kiến và phân công nhiệm vụ cho từng người từng việc cụ thể, thời gian hoàn thành công việc và ấn định thời gian, thời lượng tổ chức hoạt động. Người được phân công cần xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện kế hoạch theo thứ tự ưu tiên (công việc được phân công cụ thể cho CBQL, GV, HS và lực lượng khác).
-   Điều kiện, địa điểm:
Cần xét tổng thể về điều kiện khách quan và chủ quan cho hoạt động như yếu tố học sinh, giáo viên, CSVC, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí tổ chức, các nguồn hỗ trợ, công tác tuyên truyền, thăm dò sự đồng tình của học sinh, phụ huynh, sự cho phép của địa phương, ngành theo quy định. Công tác phối hợp với hội phụ huynh, các cá nhân, đoàn thể, tổ chức khác … trong thực hiện kế hoạch và đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt, trong suốt quá trình hoạt động.
Thăm dò, liên hệ, kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của địa điểm với yêu cầu và công tác chuẩn bị.
Lập phương án dự phòng các tình huống xẩy ra để ứng phó kịp thời.
- Tổng kết, đánh giá:
Trong quá trình bắt đầu lập kế hoạch đến khi hoàn thành tổ chức hoạt động cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để đảm bảo tiến độ công việc cũng như điều chỉnh bất hợp lý, bổ sung kịp thời một số khâu mà khi xây dựng kế hoạch chưa tính đến đảm bảo hoạt động diễn ra đạt kết quả tối ưu. Theo dõi tiến trình thực hiện, kết quả đạt được, một số khó khăn, thuận lợi để đánh giá đúng thực trạng của hoạt động. Đánh giá được những ưu điểm để phát huy lần sau, những tồn tại để rút kinh nghiệm. Đặc biệt cần nêu bật được những cá nhân tích cực, tập thể xuất sắc; có tuyên dương, khen thưởng chính xác trên tinh tinh thần động viên học sinh, cộng đồng. Cần lưu văn bản tổng kết đánh giá tại hồ sơ hoạt động của nhà trường.
3.Gợi ý giáo án một HĐGDNGLL ở tiểu học
GIÁO ÁN: HĐNGLL
Lớp: …………….
(Tên chủ đề- tên hoạt hoạt động)
Chuẩn bị:
- Địa điểm
- Chuẩn bị về phương tiện, con người, kinh phí, tuyên tuyền…
I/ Mục đích yêu cầu:
Giúp học sinh đạt:
- Về nhận thức: Những hiểu biết, những thông tin, giúp các em củng cố hay nâng cao những kiến thức về…
- Về kỹ năng: Học sinh đạt và được rèn luyện những kỹ năng, những cách ứng xử và hành vi giao tiếp, tinh thần hợp tác… 
- Về thái độ: Có phán ứng, thể hiện quan điểm cá nhân về …; tuyên truyền, huy động cộng đồng…
II/ Nội dung, hình thức tổ chức
- Những nội dung sẽ được đưa vào
- Các hình thức tổ chức hoạt động
III/ Tiến trình tổ chức các hoạt động
-   Khởi động: có thể bằng trò chơi, bài hát, đó vui …
-   Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chương trình
-   Tiến trình các hoạt động chính:
+ Hoạt động 1:  
+ Hoạt động 2:       (nêu rõ tên và có thể hướng dẫn thực hiện)
+ Hoạt động 3:
+……..
(tùy theo loại HĐNG mà có hoạt động cuối cùng khác nhau như tặng quà, phát biểu cảm ơn đối với hoạt động như giao lưu, thảo luận…, phát thưởng như các hội thi …)
IV/ Tổng kết, đánh giá
- Đánh giá lại toàn bộ tiến trình hoạt động về những ưu điểm nổi bật, tuyên dương, tồn tại cần rút kinh nghiệm, phát thưởng …
- Kiểm tra kết quả thu nhận được của học sinh thông qua hoạt động.
- Nhắc nhớ, dặn dò học sinh
Một vài kinh nghiệm xin được chia sẻ cùng đồng nghiệp.


Tác giả: Lê Hữu Tân - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết